Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Automobily na alternativní palivo CNG silniční osobní v běžném obchodním provedení. Kategorie automobilů budou konkretizovány v zadávací dokumentaci. Předpokládaný celkový počet automobilů je 370 kusů za 4 roky.
Veřejná zakázka bude vyhlášena jako otevřené zadávací řízení s uzavřením rámcové smlouvy s jedním uchazečem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazky.mvcr.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14. 01. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 08. 10. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: