Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
IČO: 00174939
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 12 886 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 592 060,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 20.12.2016