Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace lázeňského domu "THERMIA"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Celková modernizace a navýšení kapacity historické šestipodlažní budovy lázeňského domu THERMIA, ul. Moravská č. p. 239, v centru Karlových Varů u Vřídelní kolonády, městská památková zóna. Rekonstruovaný objekt THERMIA z roku 1900 je součástí hotelového komplexu TOSCA - šesti vzájemně propojených lázeňských domů.

Rekonstrukční práce (včetně štukové zdobené fasády, krovu, měděné střechy se zvonicí, dostavby pokojů v zadní části objektu apod.) budou probíhat za plného provozu přízemí a suterénu rekonstruovaného objektu a sousedních navazujících objektů.

V objektu bude 66 lůžek a léčebná část. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kalkulována včetně opčního práva ve výši 30% na další obdobné stavební práce nad rámec této původní zakázky. Předpokládaná hodnota bez opce činí 66 331 306,- Kč bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Přípotoční 300/12
101 00 Praha - Praha 10
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03. 10. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 18. 07. 2016