Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služeb KIVS 2013 - 2017
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Poskytování služeb KIVS 2013 - 2017
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: viz dokumentace
Kontakt: Leoš Kašpar, tel: 974 84 14 19, email: leos.kaspar@mvcr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15. 10. 2012 12:00
Počátek běhu lhůt: 01. 08. 2012
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):