Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Číselná hodnota
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Předložení osvědčení o poskytnutí služeb obdobného charakteru a rozsahu, realizovaných za posledních 5 letech od 1 (nejnižší bodové ohodnocení) do max. 5 (nejvyšší bodové ohodnocení) - váha 20 %.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět