Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Odůvodnění položek rozpočtu a oprávněnost nákladů
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: škála hodnot
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Škála hodnot:
název položkypřepočet
všechny položky rozpočtu jsou řádně zdůvodněné, důvody 100 %
odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u všech položek, 80 %
odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u většiny položek, je 50 %
odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno jen u některých 40 %
odůvodnění položek rozpočtu zcela chybí a nelze je zjistit z 10 %
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět