Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Odborná úroveň nabídky
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
zejména z hlediska úrovně pochopení problematiky, kvality, komplexnosti, hloubky a detailnosti rozpracování nabízeného řešení, resp. kvality zpracování navrhovaných výstupů
Parametry kritéria
Typ: škála hodnot
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Škála hodnot:
název položkypřepočet
vynikající 100 %
dobrá 70 %
uspokojivá 30 %
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět