Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Odůvodnění položek rozpočtu a oprávněnost nákladů
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: škála hodnot
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Škála hodnot:
název položkypřepočet
řádně zdůvodněné, důvody oprávněné 100 %
odůvodnění je z části nedostatečné, oprávněnost nákladů lze posoudit pouze z kontextu ostatních částí projektu 80 %
uvedeno u většiny položek, je ale nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 50 %
uvedeno jen u některých položek , je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 40 %
odůvodnění zcela chybí a nelze je zjistit z obsahu projektu, nebo jsou položky rozpočtu neopodstatněné 10 %
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět