Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: nabídková cena s DPH za kalibraci a metrologické ověření
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 70 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět