Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ověřovací série polokošil 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2015 24.02.2015 10:00
SLZZ - Hotelové a konferenční služby k PDP6
podlimitní Zadáno 09.02.2015 26.02.2015 09:00
Dodávky stavebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 17.02.2015 11:00
Ověřovací série ponožek letních a zimních 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 19.02.2015 11:00
SLZZ-Analýza potřebnosti služeb IT
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 17.02.2015 09:30
Staré Splavy - obnova nátěru fasádního obložení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2015 19.02.2015 10:00
Nákup dispečerských stolů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2015 16.02.2015 09:00
Výběr dohodce pro nákup elektrické energie a zemního plynu pro resort Ministerstva vnitra pro roky 2016 - 2017 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 24.02.2015 15:00
Realizace úspor energií - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava - zateplení objektu
podlimitní Zadáno 30.01.2015 25.02.2015 13:00
Provádění oprav SDP - motocyklů HONDA KŘP hl. m. Prahy od 01. 03. 2015 do 28. 02. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2015 09.02.2015 10:00
Provádění oprav SDP - motocyklů YAMAHA KŘP hl. m. Prahy od 01. 03. 2015 do 28. 02 .2016 KRPA-22968/Z
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2015 09.02.2015 10:00
Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 11.02.2015 10:00
SLZZ - Nákup náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systémy pro vrtulníky EC135 - opakovaná zakázka
nadlimitní Zadáno 28.01.2015 24.03.2015 09:30
SLZZ-Podvodní skútry pro transport potápěčů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 10.02.2015 10:45
Analýza efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách MV ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 09.03.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016