Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize ručních hasicích přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 30.03.2015 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - plynofikace, zateplení a stavební dispoziční úpravy budovy č. 16
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 31.03.2015 10:00
Zajištění servisní a licenční podpory zařízení v CMS I do konce roku 2015
nadlimitní Hodnocení 16.03.2015 07.05.2015 09:00
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní pohon CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 14.03.2015 05.05.2015 10:00
Identifikační číslo policistů vrchní (vyšívané)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 28.03.2015 10:00
Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, kontroly plynových zařízení a revize tlakových nádob stabilních v roce 2015 a 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 01.04.2015 10:00
Realizace úspor energií - DO PČR Velký Beranov - zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 27.03.2015 13:00
SLZZ - Ubytovací, stravovací a konfereční služby
podlimitní Zadáno 13.03.2015 31.03.2015 09:00
Výzkum veřejného mínění - míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015
podlimitní Hodnocení 13.03.2015 30.03.2015 09:00
Zajištění stravování pro příslušníky a zaměstnance KŘPJ-J ÚO Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 27.03.2015 00:00
Technická podpora aplikace NS-SIS II 2015
nadlimitní Zadáno 10.03.2015 16.03.2015 13:00
Zvýšení dostupnosti systému NS-SIS II - část I.
nadlimitní Zadáno 10.03.2015 27.04.2015 09:00
Užívání střelnice Tišnov pro služební potřebu KŘ P Jmk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2015 09.03.2015 09:00
Dodávky ochranných pracovních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 19.03.2015 11:00
Moderní technika a technologie Policie ČR - Systém dálkového odpalu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 08.04.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016