Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Boty 2001 letní, boty 2001 zimní, boty polní PČR
nadlimitní Zadáno 12.10.2012 03.12.2012 13:00
Protichemické ochranné oděvy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2012 23.10.2012 11:00
Tisk časopisu 112
podlimitní Zadáno 01.10.2012 17.10.2012 00:00
Nákup cisternových automobilových stříkaček
nadlimitní Zadáno 27.09.2012 08.10.2012 10:00
Výstavba IOS Krajského ředitelství Jčk, Lannova tř. 193/26, Č. Budějovice - objekt SO 02
podlimitní Zadáno 27.09.2012 23.10.2012 14:00
Dodávka nehořlavého funkčního prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012 08.10.2012 11:00
Nákup cisterny PHM dvoukomorové
podlimitní Zadáno 24.09.2012 10.10.2012 09:00
RAŠZ Dlouhé Rzy - Výměna bojlerů v obj. č. 4 a č. 18
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 05.10.2012 00:00
Rekonstrukce a opravy budov v areálu RAŠZ Dlouhé Rzy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 04.10.2012 00:00
Stravování pro PS Broumov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 05.10.2012 11:00
Automobil vyprošťovací odtahový
podlimitní Zadáno 13.09.2012 02.10.2012 09:00
Náboje 9x19
nadlimitní Zadáno 13.09.2012 08.10.2012 10:00
Automobily osobní
podlimitní Zadáno 12.09.2012
KŘP Ústeckého kraje, Žatec, Dlouhá 111,112 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2012 17.09.2012 10:00
Dodávka obuvi k pracovnímu stejnokroji pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2012 11.09.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016