Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plynová kotelna na objektu OOP Krnov, Albrechtická 857/1
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 29.07.2013 10:00
Propojení objektů PČR telekomunikačním optickým kabelem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 26.07.2013 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení na objektu PČR Ostrava, Husovo nám. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 26.07.2013 09:00
Servisní prohlídky speciální techniky II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 26.07.2013 10:00
Zpracování realizační projektové dokumentace nakci "Stavební úpravy objetku Manětín"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 12.08.2013 00:00
ZZC Bělá - Rekonstrukce podlahy jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 07.08.2013 00:00
Aktualizace datové sady StreetNet CZI a POI
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 24.07.2013 00:00
Autokláv
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 31.07.2013 00:00
Detektor nelineárních přechodů a polovodičových prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 23.07.2013 11:00
Dodávka software pro datový sklad
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 26.07.2013 00:00
Nákup regállů s roštovými policemi a záchatnými vanami
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 31.07.2013 00:00
Oprava fasády a střechy na OOP ČR Tábor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 26.07.2013 10:00
Poskytování konzultačních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií
podlimitní Uzavřeno 12.07.2013 18.07.2013 09:00
Update SW SSU
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 24.07.2013 00:00
KŘP Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9-zpracování PD na rekonstrukci elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2013 25.07.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016