Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nářadí, spotřebního a spojovacího materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 21.10.2013 09:00
Osvětlovací sady s jedním generátorem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 23.10.2013 10:00
Redukční ventily k IDP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 21.10.2013 10:00
Stavební úpravy vymezených prostor - OO PČR Hrotovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 21.10.2013 10:00
ÚO Louny, Cukrovarská zahrada 1124 - výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 22.10.2013 10:00
Dodávka protiplynového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 21.10.2013 11:00
Nákup - balistická guma MULTIFLEX
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 21.10.2013 10:00
Pneumatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 18.10.2013 11:00
Řekonstrukce ČOV - KŘP ÚK ÚL Důlce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 21.10.2013 12:00
Technické zhodnocení kontejneru na ropné havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 21.10.2013 10:00
Celetná 31 - Analytické centrum-stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 24.10.2013 12:00
Dodávka pracovního stejnokroje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 18.10.2013 09:00
Oprava plynové kotelny a regulace ÚZ Alma, KŘP-P
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 21.10.2013 10:00
Pracovní stejnokroje PS II
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 18.10.2013 10:30
Ruční terminál TETRAPOL
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 18.10.2013 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016