Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS ICT 16/2015
nadlimitní Zadáno 02.06.2015 25.09.2015 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 5/2015
nadlimitní Zadáno 02.06.2015 25.09.2015 12:30
Soudní znalec pro IT
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 18.06.2015 10:00
Specializovaný kurz bezpečné jízdy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 10.06.2015 10:00
SSLZZ - SW aplikace a integrace komunikačních prvků pro operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností
nadlimitní Zadáno 29.05.2015 21.07.2015 09:30
Servisní prohlídky a opravy systému měření a regulace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 09.06.2015 09:00
SLZZ-Nákup příslušenství k 3D mirkoskopu HIROX KH-8700
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 09.06.2015 09:30
Vypracování projektové dokumentace na akci "Senovážné náměstí"
podlimitní Zadáno 28.05.2015 12.06.2015 08:15
Kalibrátor elektronických osobních dozimetrů SOR/R022
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 11.06.2015 10:00
Lahvové uzavírací ventily
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 10.06.2015 10:00
SLZZ - Aplikace geografického informačního systému v přímém výkonu služby.
nadlimitní Zadáno 27.05.2015 23.07.2015 09:00
Nákup výstražných a rozhlasových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 05.06.2015 09:00
SLZZ-Publicita pro projekty IOP
nadlimitní Zadáno 26.05.2015 20.07.2015 10:00
Nákup náhradních dílů k brzdovým systémům vozidel Škoda a VW
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.05.2015 05.06.2015 10:00
Speciální reflexní vesta DP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 14.07.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016