Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade SW LATIS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2013 04.12.2013 10:00
Dodávka zásahových oděvů pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 06.12.2013 09:00
Kalová čerpadla
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 06.12.2013 13:00
Záchranný člun
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 02.12.2013 10:00
Nákup automobilní techniky
podlimitní Zadáno 25.11.2013 27.12.2013 10:00
Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky
podlimitní Zadáno 25.11.2013 11.12.2013 10:00
Integrace SP s ISDS SZR - Podpora automatizovaného zpracování zpráv z ISDS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 29.11.2013 12:00
Nákup pozorovací techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 29.11.2013 10:00
Pravidelné revize plynových a tlakových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 03.12.2013 09:00
Správa infrastruktury MV-GŘ HZS ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 04.12.2013 00:00
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 - Nákup nábojů LUGER 9mm
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 27.11.2013 09:00
Nákup osobního manžerského automobilu M1
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2013 02.12.2013 11:00
Nákup software pro výpočetní techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2013 02.12.2013 10:00
Oprava požární stříkačky PS12
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2013 02.12.2013 13:00
Osobní automobily
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2013 27.11.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016