Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2015 16:00:05
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací č.1

V příloze zasílám odpověď na žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková


Přílohy
- Poskytnutí dod.pdf (174.97 KB)