Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešního pláště v SOkA Chomutov
Odesílatel Kateřina Kandlová
Organizace odesílatele Státní oblastní archiv v Litoměřicích [IČO: 70979464]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2015 15:51:17
Předmět Dodatečné informace

Upřesnění informace v Příloze č. 4 - Slepý rozpočet


Přílohy
- Doplňující informace k zadávací dokumentaci.pdf (224.65 KB)