Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2014 10:46:47
Předmět Dodatečné informace Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) a souvisejících servisních služeb pro období let 2015-2018

V příloze zasíláme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce
centrální zadavatel


Přílohy
- Dodatečné informace.pdf (212.72 KB)