Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2015 13:55:13
Předmět Dodatečné informace

V příloze zasílám odpověď zadavatele na dodatečné informace k veřejné zakázce Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková


Přílohy
- Žádost o dodatečné informace OA (všem).pdf (184.41 KB)