Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2015 11:51:14
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážený uchazeči,
k Vaší žádosti o dodatečné informace sděluji.
Dodatečný dotaz:

V technické specifikaci „část C – Technická specifikace A5“ a v "část B - Technická specifikace A4" uvádíte požadavek na výbavu Autorádio s CD přehrávačem s Bluetooth. Je tím míněno Bluetooh z výroby, nebo je možné nabídnout vozidlo s dodatečně namontovaným Bluetooth systémem?

Odpověď centrálního zadavatele:
Zadavatel požaduje, aby vozidlo bylo vybaveno výbavou autorádio s CD přehrávačem s Bluetooth. Je-li vozidlo s touto výbavou dodáno z výroby nebo systém byl dodatečně namontován, není pro centrálního zadavatele rozhodující.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková