Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2015 14:17:30
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dodatečný dotaz č. 1

1.) V Příloze 1B zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) „Technická specifikace automobilů“ Zadavatel uvádí technické požadavky na vozidla „Nižší střední třída (kompaktní třída)“, konkrétně:
„Technická specifikace A4 celkový počet 14 kusů“
….
Provedení: kombi
a též
„Technická specifikace A4 celkový počet 35 kusů“
….
Provedení: kombi
Uchazeč by mohl nabídnout vozidlo, které plní veškeré požadavky zadavatele, tj. technické parametry i požadavky na výbavu, ale karoserii má dle "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) typu HATCHBACK. Karoserie tohoto modelu je z profilu prodloužená, má samostatné boční okýnko pro zavazadlový prostor (obvyklý pro karoserii typu COMBI, velmi nestandardní pro karoserii typu HATCHACK), a díky tomuto prodloužení má objem zavazadlového prostoru výrazně větší, než je obvyklý u vozidel s karoserií typu HATCHBACK. Tento objem zavazadlového prostoru výrazně převyšuje zadavatelem požadovaný minimální objem zavazadlového prostoru.
Dotaz zní: Akceptuje zadavatel nabídku vozidla pro dané části Veřejné zakázky s karoserií typu HATCHBACK, pokud splní veškeré zadavatelem požadované technické parametry i požadavky na výbavu vozidla?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje vozidla, která mají v Osvědčení o registraci vozidla, část II (velký technický průkaz) uvedený typ karoserie kombi.

Dodatečný dotaz č. 2

2.) V Příloze 1C ZD „Technická specifikace automobilů“ Zadavatel uvádí technické požadavky na vozidla „Nižší střední třída“, konkrétně:
„Technická specifikace A5 celkový počet 48 kusů“
….
Provedení: kombi
a též
„Technická specifikace A5 celkový počet 30 kusů“
….
Provedení: kombi
a též
„Technická specifikace A5 celkový počet 106 kusů“
….
Provedení: kombi
Uchazeč by mohl nabídnout vozidlo, které plní veškeré požadavky zadavatele, tj. technické parametry i požadavky na výbavu, ale dle zařazení do obchodních tříd Svazem dovozců automobilů (SDA) je vozidlo zařazeno do kategorie „Malé vozy“.
Dotaz zní: Akceptuje zadavatel nabídku vozidla pro dané části Veřejné zakázky, pokud splní veškeré zadavatelem požadované technické parametry i požadavky na výbavu vozidla, ale bude v kategorii „Malé vozy“?

Odpověď:
Zadavatel trvá na typu kategorie nižší střední třída.


Dodatečný dotaz č. 3
3.) V Příloze 1C ZD „Technická specifikace automobilů“ Zadavatel uvádí technické požadavky na vozidla „Nižší střední třída“, konkrétně:
„Technická specifikace A5 celkový počet 48 kusů“
….
Standardní pro základní stupeň výbavy a dále:
….
autorádio s CD přehrávačem s Bluetooth;
a též
„Technická specifikace A5 celkový počet 30 kusů“
….
Standardní pro základní stupeň výbavy a dále:
….
autorádio s CD přehrávačem s Bluetooth;A

„Technická specifikace A5 celkový počet 106 kusů“
….
Standardní pro základní stupeň výbavy a dále:
….
autorádio s CD přehrávačem s Bluetooth;
Výrobce vozidel, kterého Uchazeč jakožto autorizovaný prodejce zastupuje, v návaznosti na současný vývoj (trend) v audio výbavě vozidel upouští od vestavěných autorádií s přehrávačem CD, a nahrazuje je autorádii s možností přehrávat hudbu z paměťových médií jako USB disk a SD karta, popř. připojením přes konektor 3,5mm AUX-IN. Uchazeč by mohl nabídnout vozidlo, jehož poslední generace plní veškeré požadavky zadavatele, tj. technické parametry i požadavky na výbavu až na autorádio s CD, neboť je vybavována z výroby pouze autorádii se slotem pro SD kartu a USB + AUX-IN konektorem (neoriginální autorádia nelze do vozidla domontovat).

Dotaz zní: Akceptuje zadavatel nabídku vozidla pro dané části Veřejné zakázky, pokud splní veškeré zadavatelem požadované technické parametry i požadavky na výbavu vozidla, ale bude vybaveno autorádiem se slotem pro SD kartu a USB + AUX-IN konektorem, ale nebude mít přehrávač CD?

Odpověď:

zadavatel připouští místo autorádia s CD přehrávačem dodání autorádia vybaveného Bluetooth audiostreeming, USB vstupem a čtečkou SD karet.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Za centrálního zadavatele Ing. Šárka Nováková