Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2014 14:14:55
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Viz. příloha


Přílohy
- odpověď na žádost o dodatečnou informaci.pdf (127.39 KB)