Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova objektových serverů ICT v objektech MV
Odesílatel Ludmila Burgetová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2014 13:15:59
Předmět Oznámení zrušení výběrového řízení

Oznámení zrušení výběrového řízení


Přílohy
- Oznámení zrušení výběrového řízení .pdf (173.85 KB)