Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova objektových serverů ICT v objektech MV
Odesílatel Ludmila Burgetová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2014 17:26:23
Předmět Dodatečné informace

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení


Přílohy
- Rozhodnutí o zrušení VZ.pdf (172.30 KB)