Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provádění podlahářských prací v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v období let 2017 - 2019
Odesílatel Jaroslav Huss
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy [IČO: 75151472]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2017 08:15:12
Předmět Výzva

Výzva k podání nabísky