Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary
Odesílatel Milan Brož
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2016 10:21:34
Předmět Dodatečná informace č. 2 (19. 12. 2016)

Dodatečná informace č. 2 (19. 12. 2016)


Přílohy
- 6 Dodatečná informace č. 2.pdf (175.10 KB)