Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary
Odesílatel Milan Brož
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2016 12:54:46
Předmět Dodatečná informace č. 1 (15. 12. 2016)

Dodatečná informace č. 1 (15. 12. 2016)


Přílohy
- 5 Dodatečná informace č. 1.pdf (348.77 KB)