Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary
Odesílatel Milan Brož
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2016 06:35:28
Předmět Výzva

Zasíláme Vám tímto výzvu k podání nabídky. Kompletní zadávací dokumentace (včetně příloh) je volně přístupná a ke stažení na profilu zadavatele E-ZAK. Prohlídka místa plnění se koná dne 20. 12. 2016 v 10.00 hodin. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 12. 2016 v 10:00 hodin. Děkujeme Vám předem za účast.


Přílohy
- 1 Zadávací dokumentace.pdf (307.73 KB)
- 1 Zadávací dokumentace.pdf (307.73 KB)