Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SLZZ - Nákup vybavení pro leteckou službu PČR - opakované vyhlášení
Odesílatel Kamila Teřlová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2016 07:57:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu od uchazeče, poskytuje zadavatel dodatečné informace.


Přílohy
- Dodatečné informace.pdf (136.82 KB)