Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova objektových serverů ICT v objektech MV
Odesílatel Ludmila Burgetová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2014 16:54:30
Předmět Dodatečné informace

Odpověď na dodatečný dotaz


Přílohy
- Dodatečný dotaz č. 3_PZ .pdf (277.95 KB)