Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Modernizace administrativního objektu Olšanská - projektová dokumentace“
Odesílatel Milan Brož
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2016 14:40:50
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky