Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková vozidla zahraničních značek 2016 až 2020-II
Odesílatel Ivana Franková
Organizace odesílatele Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra [IČO: 67779999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2016 15:36:05
Předmět Dodatečné informace č.1

Aktualizace Přílohy č. 1 ke smlouvě - cenová nabídka - aktualizace z 26.9.2016


Přílohy
- 3-1-1 Příloha č. 1 ke smlouvě-Cenová nabídka-aktualizace z 26.9.2016.xlsx (61.11 KB)
- Dodatečná informace č. 1 - Oprava Přílohy č. 1 Smlouvy.pdf (171.03 KB)