Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2014 16:05:19
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V příloze zasílám odpověď centrálního zadavatele na dodatečné informace k veřejné zakázce Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková


Přílohy
- Dodatečná informace CNG vozidla vg.pdf (214.45 KB)