Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Smlouva o odvozu a odstranění komunálního a plastového odpadu - OOP Horní Lideč a RZ Francova Lhota
Odesílatel Veronika Červenková
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje [IČO: 72052767]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2016 10:12:56
Předmět Výzva

Výzva


Přílohy
- 4 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy.doc (104.50 KB)
- 4 - Příloha č. 1 - Krycí list.doc (51.50 KB)
- 4 - VÝZVA.pdf (524.63 KB)