Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provozní kapaliny a oleje
Odesílatel Hana Hellebrandová
Organizace odesílatele Záchranný útvar HZS ČR [IČO: 75152304]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2016 12:24:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám "Výzvu k podání nabídky" v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Provozní kapaliny a oleje, vyhlášené Záchranným útvarem HZS ČR v Hlučíně a vedené pod č.j. ZU-9-5/2016.
Své nabídky zasílejte dle pokynů ve Výzvě nejpozději do 18.4.2016 do 10:00 hod.
Děkuji.
S pozdravem
Bc. Hana Hellebrandová
Referent veřejných zakázek
Záchranný útvar HZS ČR , Opavská 29, 748 01 Hlučín
tel. 950 749 244, fax: 950 749 001
email: hana.hellebrandova@zu-hlucin.izscr.cz


Přílohy
- Návrh smlouvy.doc (90.50 KB)
- příloha č.3- vzor ČP.doc (41.50 KB)
- Příloha č. 2 Krycí list.doc (99.00 KB)
- Příloha č.1 - specifikace předmětu plnění.xls (38.00 KB)
- Výzva k podání nabídky.pdf (3.53 MB)