Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servis hasicích přístrojů
Odesílatel Marie Regneri
Organizace odesílatele Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje [IČO: 70884561]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2015 13:23:39
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- 166 - výzva.pdf (577.88 KB)