Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace na modernizaci zasedaní místnosti v 8. NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, P-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 28761
Systémové číslo: P17V00000468
Evidenční číslo zadavatele: KRPA-179602/ČJ--2017-0000VZ-C
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 07.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace na modernizaci zasedaní místnosti v 8. NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, P-4
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace na modernizaci zasedaní místnosti v 8. NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, P-4 včetně autorského dozoru a projektové dokumentace skutečného provedení.
• Zaměření skutečného stavu
• Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb příloha č.6 k vyhlášce č. 4992006 Sb., a v souladu s vyhláškou č 169/2016 o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně autorského dozoru v případě realizace.
• Zpracování interiérového řešení ve 3 variantách
• Zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky
• Nabídková cena na zpracování prováděcí projektové dokumentace ( 4x tištěné PD a 1 x na CD v digitální podobě), včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr, nákladů na autorský dozor (celková cena, cena/hod).
Ocenění prací bude provedeno do vlastního specifikačního listu.
dále viz výzva k podání nabídek

Doba plnění : 7/2017 – 11. 11. 2017

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
 • IČO: 75151472
 • Poštovní adresa:
  Kongresová/2
  140 21 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bartolomějská 7/306
110 01 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy