Veřejná zakázka: Dodávka termovizní techniky v rámci projektu "Drugstop" pro Krajské ředitelství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 27949
Systémové číslo: P16V00001932
Spisová značka: KRPM-99692/ČJ-2016-1400VZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.11.2016
Nabídku podat do: 24.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka termovizní techniky v rámci projektu "Drugstop" pro Krajské ředitelství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky a to 1. Ruční termovizní kamery a objektivu a dodávka 2. Termovizní kamery ve střešním boxu na automobil pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje v rámci projektu „KŘP Pbk – OPPS Česko-Polsko – Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, v rámci prioritní osy 4. Spolupráce institucí a společnosti v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020.

Termovizní technika je určena pro využití při pátrání po producentech a distributorech omamných a psychotropních látek (OPL) a jejich odhalování.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:
1. část veřejné zakázky na "Dodávku ruční termovizní kamery a objektivu"
2. část veřejné zakázky na "Dodávku termovizní kamery ve střešním boxu na automobil".
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky, přičemž nabídku podává na každou část veřejné zakázky zvlášť.
Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota
• Druh řízení: otevřené řízení
• Režim veřejné zakázky: podlimitní
• Předpokládaná hodnota: 1 420 454 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 420 454 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 • IČO: 72051795
 • Poštovní adresa:
  Kosmonautů 189/10
  779 00 Olomouc

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kosmonautů 189/10
779 00 Olomouc

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy