Veřejná zakázka: Zpracování specifikace optimalizačního projektu informační podpory Policie ČR - soutěž o návrh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25660
Systémové číslo: P15V00001785
Evidenční číslo zadavatele: PPR-27383/ČJ-2015-990656
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2015
Nabídku podat do: 07.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování specifikace optimalizačního projektu informační podpory Policie ČR - soutěž o návrh
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže o návrh je získání písemného návrhu, jež bude obsahovat:
• Etapa 1 - Návrh řešení specifikace optimalizačního projektu informační podpory PČR a postupu jeho zpracování
• Etapa 2 - Návrh řešení pro zajištění odborného dozoru nad realizací optimalizačního projektu informační podpory PČR.
Při zpracování soutěžního návrhu je účastník soutěže o návrh povinen zohlednit aktuálně prováděné infrastrukturní investice zadavatele a s nimi souvisejícími výstupy veřejných zakázek či projektů spolufinancovaných ze zdrojů Strukturálních fondů EU (dále jen „SF EU“), jež jsou nyní ve fázi probíhajícího zadávacího řízení nebo již ve fázi plnění předmětu smlouvy. Jde zejména o tyto veřejné zakázky či projekty spolufinancované ze zdrojů SF EU:
• Sjednocení technologické platformy Policie ČR (CZ. 1.06/1.1.00/17.09395)
• Mobilní bezpečná platforma Policie ČR (CZ. 1.06/1.1.00/17.09403)
• Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR (CZ. 1.06/1.1.00/17.09404)
• Obnova firewall databázového centra
• Zajištění služby certifikace OIPIT PP ČR
• TP virtualizace serverové infrastruktury a virtualizačního SW 2015.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
 • IČO: 00007064
 • Poštovní adresa:
  Nad Štolou 936/3
  170 34 Praha - Holešovice
 • Název oddělení: Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 498733

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Policejní prezidium
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky