Veřejné zakázky Ministerstva vnitra České republiky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo vnitra České republiky.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.
Zaměstnanci MV ČR
  • Pro vyžádání odborné pomoci při realizaci jednotlivých úkonů zadávacího řízení k VZ nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719,  e-mail: .
  • V případě dotazů k vlastnímu systému zadávání veřejných zakázek resortu MV ČR směřujte své dotazy na e-mail: .
  • V případě dotazů k legislativě pro oblast zadávání veřejných zakázek resortu MV ČR směřujte své dotazy na Metodické oddělení Odboru VZ a CN MV ČR.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 18.07.2017 10:00
Zajištění dodávek pekárenských výrobků pro ÚZ Riviera v Podhradí nad Dyjí
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2017 23.06.2017 09:00
Vybudování vodovodní přípojky pro areál Policie
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 12.06.2017 11:00
Vypracování projektové dokumentace na výstavbu vrátnice v areálu KŘP hl. m. Prahy, Ďáblická 510, Praha 8
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2017 12.06.2017 10:00
Provedení rekonstrukce komunikací v areálu PMJ Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Ďáblická 510, Praha 8
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2017 12.06.2017 13:00
Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2017 08.06.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace na vybudování soc. zařízení u hlavního vstupu do objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, Praha 4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2017 05.06.2017 10:00
Vypracování projektové dokumentace na modernizaci zasedaní místnosti v 8. NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, P-4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2017 07.06.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ke stavební akci modernizace chatek v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ÚZ Vysočina v Novém Města na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2017 08.06.2017 10:00
KŘP Zlk - ÚO Vsetín, Hlásenka 1516 - rekonstrukce parkovacích ploch a vybudování přístřešku pro SDP
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2017 25.05.2017 09:00
Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2017 19.04.2017 10:00
Rukavice ohnivzdorné pro ZJ
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2017 26.04.2017 08:15
SLZZ - Výběr dodavatele pro zajištění analýzy a návrhu nastavení procesů nákupu a s nimi souvisejících procesů logistického zabezpečení
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 10.04.2017 09:00
Provedení modernizace stávající elektrokotelny v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Ke Střelnici 12, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 03.04.2017 10:00
Provádění podlahářských prací v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v období let 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2017 28.03.2017 10:00
všechny zakázky